Y

Sex Nudeteencolony.com Nude Teen Nudeteen Teencolony Nudecolony Nudecolonies Nakedcolony Sipos Gábor (történész) – pédia

Sex Nudeteencolony.com Nude Teen Nudeteen Teencolony Nudecolony Nudecolonies Nakedcolony

, Sex e Sex esearchs
search# Sex 6 Sex ; zsearchasearchs Nudeteencolony.com c Sex k Nudeteencolony.com Sex zsearchedsearchlsearchisearchm Sex gy Nudeteencolony.com r Sex searchu Nudeteencolony.com e Nudeteencolony.com e Nudeteencolony.com n Nudeteencolony.com o Sex on Nudeteencolony.com .searcho Sex Sex Nudeteencolony.com ud Nudeteencolony.com te Nudeteencolony.com searchu Sex e Nudeteencolony.com e Sex ncsearchlnsearch.o Sex searchlSsearchx Sex n Nudeteencolony.com S Sex x .searchN Sex d Nudeteencolony.com t Sex e Sex clo Sex ycom Nudeteencolony.com m Nudeteencolony.com esearchrh Sex Sex ud Nudeteencolony.com teen Sex oon Nudeteencolony.com . Sex o Sex Sex searchu Nudeteencolony.com esearchesearchnsearchosearchon.com Nudeteencolony.com N Sex de Sex een Nudeteencolony.com o Nudeteencolony.com on. Nudeteencolony.com om Nudeteencolony.com n Nudeteencolony.com ese Sex rsearchhsearchhse Nudeteencolony.com r Nudeteencolony.com hsearchl Nudeteencolony.com z Sex Sex . Sex H Sex sn Sex search csearch Sex msearchl Nudeteencolony.com l Nudeteencolony.com searchd Sex m Sex search: Nudeteencolony.com Sipos Gábor (egyértelműsítő lap).
Sipos Gábor
Született 1951. október 30. (63 éves)
Érszodoró
Nemzetisége magyar
Foglalkozása történész,
levéltáros,
egyetemi oktató

Sipos Gábor (írói álneve: Tanka Endre; Szignója: S-R.; Érszodoró, 1951. október 30. –) erdélyi magyar történész, levéltáros, egyetemi oktató.

Tartalomjegyzék

Életútja[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A krasznai középiskolában érettségizett (1970), a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos tanári oklevelet (1974). A történettudományok doktora címet a Szegedi Tudományegyetemen nyerte el (1998). Pályáját a noszolyi Általános Iskola történelemtanáraként kezdte (1974–77). 1977 óta Kolozsvárt, az Erdélyi református egyházkerület Gyűjtőlevéltárának levéltárosa, 1998-tól egyidejűleg a BBTE középkortörténeti tanszékének adjunktusa, illetve docense, az EME főtitkára, 2004-től alelnöke, 2010-től elnöke, az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat szerkesztője.

Munkássága[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Első írását (Jakó Zsigmond Írás, könyv, értelmiség c. könyvének ismertetését) a Református Szemle közölte (1979/1), majd a Keresztény Magvető, Korunk, Művelődés, Acta Musei Napocensis, Acta Musei Porolissensis, 1989 után az Aetas, Confessio, Colloquia, Embernevelés, Erdélyi Múzeum, Limes oldalain is jelentkezett az erdélyi magyar művelődéstörténet körébe tartozó tanulmányokkal. A Művelődéstörténeti tanulmányok köteteiben (Bukarest, 1979 és 1980) a kolozsmonostori konvent hiteleshelyi működéséről, illetve a marosszéki népoktatás közép- és újkori történetéről értekezett. Könyvtörténeti kutatásai során végigkísérte Misztótfalusi Kis Miklós betűhagyatékának sorsát (Magyar Könyvszemle, 1987), valamint a kolozsvári Református Kollégium könyvtárának kialakulását (1991).

Munkásságának egyéni arculatát református egyháztörténeti kutatásai adják. Ilyen tárgyú résztanulmányok után (Bethlen Miklós és a református egyház. Erdélyi Múzeum, 1993/1–2; A reformáció továbbélése a hátszegi románok között. In: Europa Bal­canica-Danubiana-Carpatica. Budapest, 1995; A krasznai presbitérium születése. In: Emlékkönyv Imreh István születésének 80. évfordulójára. Kolozsvár, 1999) készült el doktori disszertációként benyújtott értekezése az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulásáról. A munkahelyéül szolgáló levéltár, továbbá budapesti és bécsi archívumok vonatkozó anyagából merítő tanulmány az erdélyi egyházi intézménytörténeti kutatások több évtizedes kényszerű szünetelése után az úttörés szerepére vállalkozott. Az újra felvett fonalat folytatja az erdélyi református zsinatok végzéseit őrző Bod Péter-mű kiadása, illetve a 18. század végi zsinati határozatokat tartalmazó két forráskiadványa. Mindhárom kötet az egyháztörténet művelőinek kezébe adott hasznos segédkönyv, akárcsak a kolozsvári gyűjtőlevéltár rövid történetét bemutató dolgozata (Korunk, 2001/9), illetve a megőrzésében lévő kútfőket ismertető leltár (Kolozsvár, 2002).

Kiadványai (válogatás)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kötetei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Tanulmányai gyűjteményes kötetekben[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szövegkiadásai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szerkesztései[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források[ vSex Nudeteencolony.com Nude Teen Nudeteen Teencolony Nudecolony Nudecolonies Nakedcolony Sipos Gábor (történész) – pédiaj M.mylust.com sSex Nudeteencolony.com Nude Teen Nudeteen Teencolony Nudecolony Nudecolonies Nakedcolony Sipos Gábor (történész) – pédiau Www.sexybabes.club